Nieuwsbrief: 17 februari 2011

Beste jongens, geachte ouders,

Omdat het bijna vakantie is wil ik jullie nog even op de hoogte brengen van de plannen in de vakantie en daarna.

Lesrooster vakantie
In de voorjaarsvakantie is er geen gym, en geen turnen op dinsdag en woensdag. Alleen de turntrainingen op zaterdag in de turnhal gaan gewoon door.

Jantje Beton
In de week van 7 t/m 12 maart gaan we weer collecteren voor Jantje Beton. Jantje Beton is een organisatie die tot doel heeft om er voor te zorgen dat kinderen veilig kunnen buitenspelen. Dit past goed bij de doelstellingen van JTV Leek, namelijk met plezier bewegen voor kinderen. De helft van de opbrengst van de collecte komt ten goede aan Jantje Beton, de andere helft is voor de vereniging.
Lees verder Nieuwsbrief: 17 februari 2011