Verbod openstellen sporthal nog tot 6 april

De Nederlandse regering heeft op 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus aangescherpt. Voor de sport betekent dit dat er tot 1 juni geen congressen, (bij) scholingen, festivals, evenementen en toernooien georganiseerd mogen worden. Het verbod om sportclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen) waaronder sporthallen open te stellen, geldt nog tot 6 april (aldus de rijksoverheid). De KNGU acht het aannemelijk dat hierin verandering komt, maar hoe en wanneer is nu nog niet bekend.