Alle trainingen stilgelegd.

Vanmiddag zijn er nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het corona virus in Nederland afgekondigd door de regering. Deze zijn door de KNGU en het NOC-NSF doorvertaald naar concrete adviezen en maatregelen voor sportverenigingen.

Op advies van de KNGU en het NOC-NSF heeft het bestuur besloten alle trainingen t/m 31 maart 2020 niet door te laten gaan. Dit is in lijn met het advies van het RIVM. Deze maatregel gaat in vanaf zaterdag 14 maart a.s.

Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat JTV Leek zich adviseren door het RIVM en NOC-NSF.

Alle door de KNGU georganiseerde wedstrijden worden geannuleerd of verplaatst, dit geldt voor het hele land  en minimaal t/m 31 maart a.s.