Contributie

Contributie seizoen 2019-2020

FREE RUNNING
De contributie voor Freerunning bedraagt 149  euro per jaar voor alle trainingen van 1 uur.

GET FIT!

De contributie voor Get Fit bedraagt 149 euro per jaar (1 uur).

TURNEN
Bij het turnen is de contributie afhankelijk van het aantal trainingsuren. De opbouw van de contributie is als volgt:

 • 138 euro per uur op jaarbasis voor de eerste 3 uur training per week;
 • 128 euro per uur op jaarbasis voor het 4e, 5e en 6e uur training per week;
 • 118 euro per uur op jaarbasis vanaf het 7e uur training per week.

Rekenvoorbeeld:

Bij 4 uur training per week wordt de contributie 3 x 138,- + 1 x 128,- = 542 euro per jaar.

OPMERKINGEN

 • De contributie is exclusief KNGU bijdrage en geldt voor alle leden. De contributie wordt vanaf 2020 geïnd per kwartaal resp. januari, april, juli en in oktober, http://www.kngu.nl/bondsinformatie/lidmaatschap
 • Bondscontributie tot 16 jaar: 5,65 per kwartaal
 • Bondscontributie 16 jaar en ouder: 6,95 per kwartaal
 • De contributie is exclusief inschrijfgelden voor wedstrijden, wedstrijdpaspoort, wedstrijdbegeleiding en wedstrijdkleding. Voor wedstrijdbegeleiding wordt er € 5,- per turner per wedstrijd betaald.
 • Inschrijfgeld turnwedstrijd District: € 15,- per wedstrijd.
 • Inschrijfgeld turnwedstrijd Landelijk: € 22,50 per wedstrijd.
 • Inschrijfgeld teamwedstrijd District: € 50,- per wedstrijd.
 • Inschrijfgeld teamwedstrijd Landelijk: € 80,- per wedstrijd.
 • Inschrijfgeld toestelfinale District: € 5,- per toestel.
 • Inschrijfgeld toestelfinale Landelijk: € 10,- per toestel.
 • Het afmelden van deelnemers  (bijv. ziekte of andere redenen) respectievelijk teams gaat niet gepaard met kwijtschelding van het inschrijfgeld.
 • Ook de kosten van turnleertjes, flankbroek en andere trainingsbenodigdheden voor het turnen komen voor eigen rekening.

BETALING

 • De contributie wordt geïnd via automatische incasso.
 • Incasso freerunnen maandelijks, bedrag wordt in tien termijnen geïncasseerd.
 • Incasso turnen per maand, inning van de contributie wordt over 48 weken berekend en  het bedrag wordt in 12 termijnen geïncasseerd.
 • Ook inschrijfgelden voor wedstrijden, wedstrijdbegeleiding etc. worden via automatische incasso betaald.