Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van JTV Leek, gevestigd te Leek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01157905.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@jtvleek.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijn Ontvangers
Uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.Naam
Voornamen Roepnaam
Geslacht Geboortedatum Adres
Postcode
Plaats Telefoonnummer

Ouder/Verzorger:
Naam
Adres
Postcode + Plaats Telefoonnummer E-mailadres

Betaalrelatie: Naam
Adres
Postcode + Plaats E-mailadres Tenaamstelling bankrekening IBAN-rekeningnummer
Uitvoering van de lidmaatschaps-overeenkomst In de ledenadministratie gedurende de looptijd van het lidmaatschap, en tot 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

In de financiële administratie wordt facturatie (incl. de gegevens van de betaalrelatie) tot 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard.
KNGU
Versturen digitale nieuwsbrief.Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Uw verzoek onze digitale nieuwsbrief te ontvangenZolang u aangemeld bent. U kunt zich afmelden door een email te sturen naar info@jtvleek.nlN.V.T.
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Hiervoor vragen wij u elke keer expliciet om toestemming.De periode noodzakelijk voor het verzamelen van de gegevens, en het versturen van het bericht. Daarna worden uw gegevens verwijderd.Sponsoren
Andere verenigingen
Onze digitale dienstverlening verbeteren.Cookies (zie voor meer informatie het sub kopje Cookies) IP-gegevensHiervoor vragen wij u bij uw eerste bezoek aan onze website expliciet om toestemming.Deze gegevens worden na ieder bezoek aan onze website geanonimiseerd.Websitebeheerder

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw lidmaatschapsovereenkomst, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken. In de bovenstaande tabel hebben wij aangegeven in welke situaties uw persoonsgegevens aan derden kunnen worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Wij respecteren dat uw gegevens aan u toebehoren. U kunt ons daarom altijd laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw gegevens door ons te laten verwerken. U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen of verwijderen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zullen wij deze verwijdering ook doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om u meer gemak te bieden bij het bezoeken van onze website. Daarnaast kunnen wij dankzij deze cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door onze bezoekers worden bekeken.  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, De website van JTV Leek gebruikt uitsluitend functionele en analytische cookies.  U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door uw browser-instellingen te wijzigen. Dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Facebook en Instagram

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u s.v.p. de privacyverklaring van Facebook en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen!) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij middels deze code verwerken.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van JTV Leek. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

JTV Leek past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Bestuur JTV Leek

E-mail:                          info@jtvleek.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.