Lid worden

  • Het lidmaatschap van JTV Leek kan op elk moment ingaan.
  • Het lidmaatschap kan worden opgezegd per 1 augustus of 1 januari met een opzegtermijn van 1 maand.
  • Voordat wordt besloten tot lidmaatschap kunnen 2 gratis proeflessen gevolgd worden.

Aanmelden kan via onderstaand  inschrijfformulier. Let op: onderstaande tijdstippen kloppen nog niet met de actuele trainingstijden voor turnen. Wij verwijzen u naar het lestrooster op deze site, u kunt de juiste dag en het tijdstip bij opmerkingen aangeven.

Contactgegevens 1e ouder/verzorger

Contactgegevens 2e ouder/verzorger

Ik geef mijn kind/ikzelf op voor de volgende les(sen):

Ingangsdatum:
Ingangsdatum:
Ingangsdatum:
Ingangsdatum:
Ingangsdatum:
Ingangsdatum:
Ingangsdatum:
Ingangsdatum:
Ingangsdatum:

Automatische incasso

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan het bestuur van JTV Leek om van zijn/haar genoemde bankrekening bedragen af te schrijven ter voldoening van de contributie, activiteiten, alsmede het wedstrijdgeld (alleen indien deelname aan/opgegeven voor wedstrijden en activiteiten) van het opgegeven lid. Ik machtig hierbij JTV Leek elke maand de contributie te innen d.m.v. automatische incasso.

Handtekening

Voor akkoord foto en videomateriaal, nieuwsbrief, krant:

“Ik (of mijn wettelijke voogden in het geval dat ik minderjarig ben) ga akkoord dat er bij activiteiten van JTV leek foto’s van mij gemaakt worden en dat deze foto’s gepubliceerd worden op jtvleek.nl en /of het Facebook en Instagramaccount van JTV Leek. Ik ben ervan op de hoogte dat ik ook na het akkoord het wettelijke recht heb schriftelijk bezwaar te maken tegen gepubliceerde foto’s en JTV Leek na bezwaar deze foto’s zal verwijderen”.