Jeugdfonds Sport & Cultuur

Alle kinderen verdienen het om mee te doen aan sportactiviteiten. Om dit mogelijk te maken neemt de gemeente Westerkwartier al langere tijd deel aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Dankzij het Jeugdfonds Sport en Cultuur krijgen kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging, de kans om ook te sporten. Inwoners van de gemeenten in het Westerkwartier kunnen een aanvraag indienen voor dit fonds.

Aanvraag indienen via tussenpersoon
Een aanvraag voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan ingediend worden via een tussenpersoon. Voorbeelden van tussenpersonen zijn: een docent, mentor en IB’er op school, een buurtsportcoach, een sociaal wijkteam, humanitaire hulp of de schuldhulpverlening. Om de drempel tot het Jeugdsportfonds verder te verlagen is het sinds kort mogelijk de aanvraag in te dienen via de combinatiefunctionaris/intermediair van de gemeente:

Na toekenning betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor minimaal een jaar de contributie. Als het nodig is kan na dat jaar opnieuw een aanvraag worden ingediend.